nieruchomosci.ezin.pl

Dokumenty

 

Jeśli zakupujemy mieszkanie spółdzielcze, powinniśmy otrzymać od sprzedającego, zaświadczenie ze spółdzielni mówiące o gotowości lokalu do sprzedaży. Dokument ten powinien stwierdzać, czy mieszkanie jest zadłużone). Najlepiej również osobiście sprawdzić możliwość wstąpienia do spółdzielni oraz wysokość opłat związanych z udziałem.

 

Jeśli zakupujemy mieszkanie z ustanowionym prawem własności, koniecznie należy obejrzeć aktualny wyciąg z ksiąg wieczystych. Dokument ten wyraźnie określa, do kogo należy lokal oraz czy nie ma do niego roszczeń i czy jest obciążone hipoteką (takiego mieszkania zazwyczaj nie chcemy). Należy też sprawdzić, czy na pewno nikt nie jest zameldowany. Taki stan jest pożądany w dniu podpisywania umowy kupna u notariusza.

 

W przypadku umów przedwstępnych płaci się 10% wartości mieszkania jako zaliczkę, dla tego warto takie umowy podpisywać w obecności notariusza (a nie tylko pośrednika). Umowa przedwstępna zobowiązuje do zakupu lokalu, dla tego też powinna określać dokładny termin sfinalizowania transakcji oraz formę płatności. W umowie powinny się znaleźć również zapisy dodatkowe, wymieniające wszystkie elementy będące przedmiotem umowy - nie tylko mieszkanie, ale również miejsce postojowe na parkingu, piwnica (czasami można też zakupić lokal wraz z wyposażeniem - meblami, kuchnią itp.).

 

Przeniesienie praw własności musi oczywiście - pod rygorem nieważności - mieć formę aktu notarialnego. W przeciwnym wypadku jest nieważne.

 

Firma DORE - właściciel platrofmy, na której stworzony został serwis www.nieruchomosci.ezin.pl - nie ponosi odpowiedzialności za treści i wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników na łamach serwisu. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.